Skip to content

Language

Cart

Your cart is empty

New Concept Store Open Day

【 Dawn 良晨 Open Day - 1 】

萬眾期待,Dawn 全新概念店終於正式開幕 🥳!並於下星期六、日( 10 月 5 & 6 ) 首次舉辦 Open Day!大家除了可以一覽我們代理的全球 12 個頂尖婚戒品牌和最新珍珠及婚慶珠寶品牌外,同日還有其他婚慶服務品牌代表駐場!

我們會一連幾日係 Facebook 同 IG 介紹 Opening Day 焦點推介。開放日當日落單,可享等同婚展一樣優惠!當日行完 Dawn,大家仲可以上去美麗華酒店 18/F 嘅 The Mira Hong Kong Bridal Fair,繼續探索更多婚慶服務品牌。

大家記得唔好錯過啦!
開放日營業時間:12:00 - 7:30PM
門市地址:尖沙咀美麗華廣場 2 期 275 & 281