Lava Flat

18K黑金(男裝) 鑲有黑鑽
18K黃金(女裝) 鑲有白鑽
產品闊度:3.5毫米 | 6.5毫米
產品編碼:LA-F-45M | LA-F-65M

其他對戒款式

T&C_cupid2|Dawn 良晨
Cupid
T&C_Lava_dome1|Dawn 良晨
Lava Dome
T&C_scratch_rosegold_1|Dawn 良晨
Scratch

預約會面

請輸入您的詳細資料。
如有任何意見或提問,歡迎與我們聯絡。

*必須填寫